THƯ VIỆN CHIA SẺ TÀI LIỆU, PHẦN MỀM CAMERA

II/ PHẦN MỀM CMS DÀNH CHO PC

 1. Phần mềm KBiVMS dành cho đầu ghi KBVision
  Đầu ghi 71xxD, 81xxD, 8xxxN, 4K8xxxN, chạy port: 8888
  Link download: Version KBiVMS 1.14.1
                           Version KbiVMS 2.02.0
 2. Phần mềm CMS dành cho đầu ghi Escort
  Đầu ghi 8104, 8108, 8216, 8432AHD, chạy port: 6802
  Link download: CMS AHD-NVR-HVR
  Dành cho Android ver 8.x: P2PHVR
 3. Phần mềm CMS dành cho đầu ghi VDTech, Puratech, JTech…
  Đầu ghi hình VDTech 27xx, 36xx…. chạy port: 34567
  Link download: CMS VDTech Bảo Toàn
 4. Phần mềm CMS dành cho đầu ghi HIKVision
  Link download: CMS iVMS-4200
 5. Phần mềm CMS dành cho dòng camera wifi HiPOE, Yoosee
  Link download: CMS Client_Local_V1.00.00.45
 6. Phần mềm CMS dành cho camera Wifi IP Ebitcam
  Link download: CMS_Ebit_v4.7

II/ PHẦN MỀM HỖ TRỢ

 1. Teamviewer
 2. Ultraview
 3. Winrar (Giải nén File .RAR, .ZIP)

III/ TÀI LIỆU KĨ THUẬT

 1. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Camera Wifi Ebitcam E2
5/5 - (1 bình chọn)