0937.46.3039

Công Nghệ – Phần Mềm :

Cách Đổi Mã Vùng Điện Thoại Cố Định Hàng Loạt

Kể từ ngày 17/06/2017. việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định đã được thực hiện với 59 tỉnh thành trên toàn quốc. Hiện nay đã có một số cách để thực hiện đổi mã vùng điện thoại cố định với toàn bộ danh bạ của người dùng cá nhân và tổ chức. Đối với …